Notice: Undefined index: id_menu in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 52

Notice: Undefined index: id in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 55

Notice: Undefined index: id_menu in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 52

Notice: Undefined index: id in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 55

Notice: Undefined index: id_menu in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 52

Notice: Undefined index: id in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 55

Notice: Undefined index: id_menu in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 52

Notice: Undefined index: id in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 55

Notice: Undefined index: id_menu in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 52

Notice: Undefined index: id in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 55
Klauzule RODO :: 4 QUALITY

Obowiązek informacyjny (na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z p. zm.)

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 4QUALITY DORADZTWO SZKOLENIA MONIKA BUREK ul. Zazdrosna 10, 44-246 Palowice, NIP 647-189-52-06, REGON: 24088028 dbając o Państwa dane osobowe, dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe przez nas przetwarzane były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, o czym mowa w art. 5 ust. 1 pkt d RODO.

 1. Administratorem danych osobowych jest 4QUALITY DORADZTWO SZKOLENIA MONIKA BUREK ul. Zazdrosna 10, 44-246 Palowice, NIP 647-189-52-06, REGON: 24088028
 2. Dane osobowe gromadzone w celu realizacji ofert i umów , wysyłki ofert handlowych za pośrednictwem drogi elektronicznej przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Dane podane w tym celu będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.
 4. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umów i oterty oraz otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom i współpracownikom 4QUALITY DORADZTWO SZKOLENIA MONIKA BUREK , a także podmiotom przetwarzającym (Procesorzy), na podstawie zawartych umów, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.
 6. Wyrażoną zgodę mogą Pan/Pani w każdej chwili wycofać, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.
 7. Przysługują Panu/Pani prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek w siedzibie 4QUALITY DORADZTWO SZKOLENIA MONIKA BUREK. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
 8. Dane kontaktowe do Administratora Danych Osobowych: Monika Burek Tel: 0798 043 403, e-mail: monika.burek@4quality.pl

Obowiązek informacyjny (PDF)

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

Zasady przetwarzania danych osobowych przez 4QUALITY DORADZTWO SZKOLENIA MONIKA BUREK ul. Zazdrosna 10, 44-246 Palowice, NIP 647-189-52-06, REGON: 24088028, administratora danych osobowych.

 1. 4QUALITY DORADZTWO SZKOLENIA MONIKA BUREK przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych)
 2. 4QUALITY DORADZTWO SZKOLENIA MONIKA BUREK ogranicza zbierane dane do minimum niezbędnego do zrealizowania celu, dla którego są zbierane.
 3. Dane osobowe zbierane przez 4QUALITY DORADZTWO SZKOLENIA MONIKA BUREK są wykorzystywane w następujących celach:
  • realizacji zawartych umów i zatwierdzonych ofert;
  • podejmowania działań przed zawarciem umowy i realizacją oferty
  • wykonywania ciążących na administratorze obowiązków prawnych;
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj.:
   • utrzymywania kontaktów z kontrahentami;
   • oferowania swoich usług i produktów;
   • wykrywania nadużyć i zapobiegania im;
   • zapewnienia bezpieczeństwa firmy;
   • ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
   • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne
 4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu określonym w zgodzie. Udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.
 5. Dane osobowe mogą też pochodzić z innych źródeł zgodnie z prawem, np.:
  • z banków (numery rachunków bankowych, z których były dokonywane płatności na rzecz 4QUALITY DORADZTWO SZKOLENIA MONIKA BUREK
  • ze źródeł publicznych, w tym rejestrów
  • KRS, CEIDG;
  • ze źródeł o ograniczonym dostępie, np. BIK, BIG.
 6. W trakcie korzystania z witryn internetowych administratora mogą zostać zapisane informacje identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego było wykonywane połączenie (w tym oznaczenie czasu, adres IP).
 7. Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z tego celu oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. Administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
  Dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:
  • podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
  • podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, windykacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrowo płacową;
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
  • podmiotom sprawującym ochronę fizyczną obiektów należących do administratora;
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  • podmiotom prowadzącym windykacje lub nabywające wierzytelności.
 8. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez 4QUALITY DORADZTWO SZKOLENIA MONIKA BUREK przysługują prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie 4QUALITY DORADZTWO SZKOLENIA MONIKA BUREK
 9. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
 10. Wszystkie osoby mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Zasady przetwarzania danych osobowych (PDF)

Identyfikacja zbiorów danych osobowych (PDF)

Szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia zarówno w kraju jak i za granicą, jesteśmy elastyczni

Oferta

Nasza oferta skierowana jest dla Klienta indywidualnego jak i korporacyjnego

Zadowolenie

Szkolenia prowadzimy w przyjaznej atmosferze, co gwarantuje pełne zadowolenie Klienta!