Notice: Undefined index: id_menu in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 52

Notice: Undefined index: id in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 55

Notice: Undefined index: id_menu in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 52

Notice: Undefined index: id in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 55

Notice: Undefined index: id_menu in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 52

Notice: Undefined index: id in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 55

Notice: Undefined index: id_menu in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 52

Notice: Undefined index: id in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 55

Notice: Undefined index: id_menu in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 52

Notice: Undefined index: id in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 55
Wdrażanie Systemów Zarządzania :: 4 QUALITY
4 QUALITY - Szkolenia

Wdrażanie systemów zarządzania

W ramach realizowanych projektów wdrożeniowych wspomagamy Państwa Organizacje w zakresie pracy nad identyfikacją procesów, opracowaniem dokumentacji systemowej, przeprowadzamy szkolenia niezbędne do podniesienia kwalifikacji pracowników, przeprowadzamy audity wewnętrzne, a także realizujemy wspólnie z Państwem działania poauditowe, uczestniczymy i przygotowujemy przeglądy zarządzania oraz pomagamy w wyborze jednostki certyfikującej.

Etapy wdrażania

  • ETAP 1 – ocena stanu istniejącej dokumentacji oraz analiza dokumentacji pod kątem wykorzystania funkcjonującej dokumentacji w systemie zarządzania
  • ETAP 2 – szkolenia Pełnomocnika, Pracowników oraz Auditorów wewnętrznych
  • ETAP 3 – opracowanie lub dostosowanie dokumentacji do wymagań określonej normy i systemu zarządzania
  • ETAP 4 – wdrożenie opracowanej dokumentacji
  • ETAP 5 – przeprowadzenie auditów wewnętrznych i działań poauditowych
  • ETAP 6 – ostateczna weryfikacja przed auditem ze strony jednostki certyfikującej i wsparcie konsultanta w procesie certyfikacji