Notice: Undefined index: id_menu in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 52

Notice: Undefined index: id in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 55

Notice: Undefined index: id_menu in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 52

Notice: Undefined index: id in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 55

Notice: Undefined index: id_menu in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 52

Notice: Undefined index: id in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 55

Notice: Undefined index: id_menu in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 52

Notice: Undefined index: id in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 55

Notice: Undefined index: id_menu in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 52

Notice: Undefined index: id in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 55
Outsourcing Pełnomocników Systemów Zarządzania :: 4 QUALITY

Outsorcing Pełnomocnika Systemów Zarządzania:

 • wykonywanie całokształtu prac związanych z wdrożeniem systemu zarządzania jakością, koordynacja prac wdrożeniowych przy współpracy z wybraną firmą zewnętrzną
 • nadzorowania prac zespołu wdrożeniowego oraz pełnienie funkcji lidera tego zespołu
 • nadzorowanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością
 • ustanowienie, planowanie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością
 • planowanie i zapewnienie odpowiednich szkoleń z zakresu systemu zarządzania jakością
 • współedytowanie o wyborze firmy zewnętrznej realizującej szkolenia dla pracowników
 • doskonalenie i aktualizacja dokumentacji systemu zarządzania jakością
 • przedstawianie Zarządowi cyklicznych raportów o stanie systemu zarządzania jakością i potrzebach jego doskonalenia
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie systemów zarządzania jakością , systemami doskonalenia (LEAN,5S, inne)
 • reprezentowanie Firmy Klienta na zewnątrz organizacji i przed klientami w sprawach dotyczących systemów zarządzania jakością
 • szerzenie wśród pracowników świadomości jakościowej

Zapraszamy do współpracy w zakresie:

 • Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
 • Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2015
 • Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2005