Notice: Undefined index: id_menu in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 52

Notice: Undefined index: id in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 55

Notice: Undefined index: id_menu in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 52

Notice: Undefined index: id in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 55

Notice: Undefined index: id_menu in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 52

Notice: Undefined index: id in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 55

Notice: Undefined index: id_menu in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 52

Notice: Undefined index: id in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 55

Notice: Undefined index: id_menu in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 52

Notice: Undefined index: id in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 55
Dostosowanie do wymagań RODO :: 4 QUALITY
4 QUALITY - RODO

RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych)

Do 25 maja 2018 r. administratorzy danych muszą dostosować przetwarzanie danych osobowych do regulacji w tym zakresie. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wymaga min. aby zostały wprowadzone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by zapewniony był odpowiedni stopień bezpieczeństwa. Ponadto stawia szereg wymagań dla zapewnienia przesłanek przetwarzania i elementów informacyjnych.

Zakres ochrony danych osobowych, wprowadzony rozporządzeniem dotyczy podmiotów gospodarczych, które dla realizacji działań biznesowych zatrudniają personel lub pozyskują dane klientów. Z dużą doza prawdopodobieństwa wymagania rozporządzenia dotyczą także Państwa firmy.

Niestosowanie się do regulacji w zakresie przetwarzania danych osobowych może m.in. skutkować odpowiedzialnością finansową – administracyjnymi karami pieniężnymi nawet do 20 milionów euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu.

Co jest istotne, rozporządzenie wprowadza również odpowiedzialnością cywilną, i zapewnia osobom, których dane dotyczą, prawo dochodzenia odszkodowania od administratora lub podmiotu przetwarzającego.

Audit Przetwarzania Danych Osobowych

Przeprowadzenie auditu weryfikującego, "zerowego" który pokaże jaki jest obecny status Państwa organizacji względem wymagań Rozporządzenia

Poprzez przeprowadzony audit możliwe jest dokładne ustalenie zakresu i wymaganego bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych za które ponosi odpowiedzialność Państwa firma.

Dostarczymy informacji w zakresie:

 • statusów podmiotów przetwarzających dane
 • jakie dane osobowe są przetwarzane w Twojej organizacji
 • jakie procesy przetwarzania danych osobowych są realizowane
 • jakie są cele przetwarzania
 • podstaw do przetwarzania danych osobowych
 • realizacji obowiązków informacyjnych
 • analizy stosowanych środków technicznych (informatyczne, fizyczne) i organizacyjnych służących do zabezpieczenia danych pod kątem zgodności ze wskazaniami RODO.
 • zagrożeń w procesie przetwarzania danych osobowych dla środków technicznych i organizacyjnych
 • jakie działania należy wdrożyć dla osiągnięcia zgodności z Rozporządzeniem 2016/679

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem auditu i indywidualną wyceną przeprowadzenia auditu prosimy o wypełnienie i odesłanie na adres monika.burek@4quality.pl załączonego formularza: pobierz formularz RODO

Wdrożenie RODO i Dokumentacja – Polityki, Procedury, Instrukcje, Wzory Formularzy

 • Opracowanie wymaganej Rozporządzeniem dokumentacji – polityk, procedur, instrukcji, analizy ryzyk obszarów przetwarzania danych

Szkolenia

 • Szkolenia najwyższego kierownictwa
 • Szkolenia pracowników działów kadr, szkoleń, marketingu i sprzedaży, działów zakupów, innych obszarów w których przetwarzane są dane osobowe