Notice: Undefined index: id_menu in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 52

Notice: Undefined index: id in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 55

Notice: Undefined index: id_menu in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 52

Notice: Undefined index: id in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 55

Notice: Undefined index: id_menu in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 52

Notice: Undefined index: id in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 55

Notice: Undefined index: id_menu in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 52

Notice: Undefined index: id in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 55

Notice: Undefined index: id_menu in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 52

Notice: Undefined index: id in /var/www/clients/client10/web17/web/application/models/header_menumodel.php on line 55
Audity Tajnego Klienta :: 4 QUALITY
4 QUALITY - Szkolenia

Oferta Dla Biur Podróży i Armatorów, Tour Operatorów

ETAP 1 - Przeprowadzenie Audytu Obsługi Telefonicznej i Ofertowo Mailowej Klienta Biur Sprzedaży, Tour Operatorów

Przeprowadzenie badania audytowego w zakresie obsługi telefonicznej ofertowej w odniesieniu między innymi do:

 • Klienta indywidualnego, w obszarze zakupu wycieczki, rejsu, wczasów, przekazywania informacji organizacyjnych, zmian w rezerwacjach itp., czasu oczekiwania na połączenie z konsultantem, możliwości dodzwonienia się z telefonów stacjonarnych i komórkowych itp.
 • Klienta grupowego – np. organizacja szkolenia, konferencji, zjazdu klientów itp.

Audyt przeprowadzany jest w oparciu o udostępnione przez klienta dokumenty dotyczące:

 • zakresów odpowiedzialności i uprawnień na poszczególnych stanowiskach pracy, pracowników biur podróży, biur podróży, morskich biur podróży, tour operatorów
 • umowy z klientami biur
 • wymagań dotyczącymi kwalifikacji osób pracujących na poszczególnych stanowiskach,
 • stosowanego regulaminu pracy oraz nadzorowanie stanu bhp i środowiska pracy - jeśli takowy ma zastosowanie
 • danych dotyczących "celów sprzedażowych"

ETAP 2 - Przeprowadzenie Audytu Stacjonarnego – obejmuje "Działania Na Miejscu" np.:

 • w biurze podróży
 • u tour operatorów i agentów
 • w hotelach polecanych przez biura podróży i tour operatorów - w polsce i za granicami (w ramach audytu dostawcy usług hotelowych)
 • na promach pasażerskich

Przeprowadzenie stacjonarnego audytu obsługi klienta podczas trwania wycieczki, wczasów, rejsu, innych form turystycznych w odniesieniu do:

 • zachowań pracowników w zależności od rodzaju klienta i statusu klienta
 • procedur, instrukcji i wytycznych Klienta wraz z procedurami systemu zarządzania jakością wg ISO 9001, HACCP (ISO 22000)
 • standardów obsługi klienta – etyka pracy, komunikacja z klientem, pomoc, inne standardy określone przez Klienta
 • regulaminów pracy i przepisów BHP
 • innymi dokumentami określonymi przez Klienta

ETAP 3 - Opracowanie i Przedstawienie Raportu z Przeprowadzych Audytów Obsługi Telefonicznej i Audytów Stacjonarnych

 • opracowanie i przedstawienie raportu z przeprowadzonych audytów wraz z dostarczeniem dowodów audytowych i zapisów potwierdzających stan funkcjonowania w poszczególnych obszarach, również z uwzględnieniem funkcjonującego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001, (HACCP, ISO 22000)

ETAP 4 - Przygotowanie zaleceń poaudytowych

 • opracowanie zaleceń poaudytowych i wyszczególnienie obszarów do doskonalenia zarówno pod względem obsługi biur sprzedaży jak również obsługi klienta w trakcie trwania wycieczki, wczasów, rejsu, innych form turystycznych

Opracowanie uwzględniało będzie:

 • zalecenia "techniczne" np. wprowadzenie zmian w poszczególnych obszarach
 • zalecenia dotyczące doskonalenia personelu np. szkoleń itp.